டி.எம்.எஸ் அவர்களின் அபூர்வ புகைப் படங்கள்

Tuesday, July 18, 2006

RARE PHOTOS OF TMS PART - 4

1.'பாட்டுக்கு ஒரு தலைவர்' டி.எம்.எஸ்ஸின்
மேலும் பல அபூர்வ படங்களைப் பார்க்க
இங்கே அழுத்துங்கள். [NEW ]

2.தமிழ்ச் செம்மல்' டி.எம்.எஸ் நடித்த
'கல்லும் கனியாகும்', பட்டினத்தார்'. அருணகிரி நாதர்'
திரைப் படங்களின் புகைப் படங்களைப் பார்க்க
இங்கே அழுத்துங்கள். [ NEW ]